jessica-rabbit.com.hr
Vanilla Dip Plug Set
Materijal: Pvc Ukupna dužina I: 16cm Penetracijska dužina I: 13.5cm Promjer I: 4.5cm Ukupna dužina II: 13cm Penetracijska dužina II: 11.5cm Promjer II: 3.2cm Ukupna dužina III: 10.5cm Penetracijska dužina III: 8.5cm Promjer III: 2.4cm Brand: Import Kareva