jedrenjesailing.com
Prvi put na jedrenju
Jedrenje je za svakoga i u njemu se svako lako može pronaći. Prethodno iskustvo i godine nisu važni jer na jedrenju svako nađe ono u čemu će najviše uživati.