jedrenjesailing.com
Nautitech 46 – katamaran sa karakterom
Jedinstveni karakter novog katamarana Nautitech 46 je pojačan krovom u dve boje (kako se to sve češće radi u automobilskj industriji) ali i dužim jarbolom te povećanom površinom jedara…