it-lion.rs
Internet posle GDPR i kako ga preživeti
Cilj Uredbe je da spreči i sankcioniše svaku zloupotrebu podataka na internetu, što će u mnogome uticati na internet poslovanje. Od proleća 2018. godine, mnoga onlajn preduzeća i prodavnice počele su sve više da se bave pojmovima kao što su "privatni podaci", "GDPR regulativ