igkm.pl
Zerowa stawka akcyzy na paliwo CNG oraz LNG do celów napędowych
W dniu 13 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym informujemy o pozytywnym zakończeniu kolejnego etapu wdrożenia motywacji ekonomicznej dla rozwoju czyst