igkm.pl
Wykaz aktów prawnych
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w podziale na komisje branżowe IGKM Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy AKTY PRAWA UE: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruc