igkm.pl
Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych
9 lipca rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych. Wprowadza ono uproszczoną procedurę przetargów poniżej tzw. progów unijnych, katalog niedozwolonych klauzul w umowach, usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO czy wyznaczenie osobnego sądu ds. zamówień publ