hjortesenteret.no
Meir blåbær gjev meir hjort i Stryn
Beitetaksering i Stryn viser at terrenget ikkje er overbeita, trass tett hjortebestand over mange år. Og der det er mykje blåbærlyng, der samlast hjorten. Les meir om beitetakseringa i Stryn utført av Norsk Hjortesenter og Utmarksressursar AS. BRA BEITE: Undersøkinga syner at hjorten i Stryn samlast lokalt i område med mykje blåbærlyng. (Foto: Egill J....