hjortesenteret.no
Jakt på all hjort frå 1. september
Direktoratet for Naturforvaltning (DN) sitt endelege framlegg til nye jakttider er no sendt ut på høyring. Om DN sitt framlegg blir ståande, kjem hjortejegerane til å få ein lang jaktsesong frå 2012 og fem år framover. IKKJE BERRE SPISSBUKK: Det endelege framlegget til nye jakttider frå DN, kan bety at det blir tidlegjakt på...