heianetreningoghelse.no
VÅRT NYE PT-ROM (inkl. bilete)
KVA KAN EIN PERSONLEG TRENAR HJELPA DEG MED? Heiane Trening & Helse kan tilby trening med personleg trenar på eit eige lukka treningsrom på vårt hovudsenter på Heiane. Våre personlege trenarar jobbar målretta for at andre skal få gode treningsopplevingar og nå sine mål på ein sunn og