hebrewreader.com
ריאיון של שושנה ויג עם הסופר אלי עמיר על ספרו יסמין - הקורא העברי
הסופרת שושנה ויג אשר התארחה אצלנו בניו יורק במסגרת סדרת המפגשים "עברית בכיף" ,ראיינה את הסופר אלי עמיר בשנת 2005 לאחר פרסום ספרו -יסמין, אלי עמיר מחברם של תרגול כפרות, מפריח היונים ואהבת שאול מגדולי רבי המכר של עם עובד. "ישבנו עוד שעה קלה בלובי של מלון ירושלמי. אלי עמיר נאה במידותיו. שמר על חזות …