greco.si
Oblikovanje spletne izkušnje za starejše ljudi
Če vsebine na spletni strani niso dovolj jasne, pregledne in berljive, odvrnejo vsakršnega uporabnika, ne samo starejših ljudi. Ti pa se lahko pri uporabi spleta soočajo tudi z drugimi težavami, kot je naprimer nejasnost samega koncepta spletne strani, odstopanja od primerov, ki so jih bili do