gotain.com
Hur långa ska gardiner vara? – Gotain
Kommer du inte till skott med nya gardiner? Är det frågan om längd som satt stopp?