gift2kids.co.th
All New LEGO Speed Champions sets 2018 - Gift2kids   
สำหรับผู้ที่ชื่อชอบโลกของความเร็ว ในครึ่งปีแรกทาง LEGO จะปล่อยรถ Porsche, Ford และ Ferrari ออกมาอย่างละ 2 ชุด ในรูปแบบ classic และ modern