gercekdiyetisyenler.com
Diyetisyenler için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği!
Resmi Gazete, Sayı : 30755, YÖNETMELİK, Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığından: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkel