gaz-nutrition.com
L-Carnitin Liquid 1800 mg (25ml) | GAZ - NUTRITION
Tekući L-Carnitin. Visoka koncentracija L-Carnitina jednostavna za primjenu.