gabinetprekursor.pl
Badanie żywej kropli krwi
Mikroskopowa analiza kropli krwi Badanie żywej kropli krwi jest wykonywane za pomocą mikroskopu połączonego z komputerem. Badanie to umożliwia obserwację krwi będącej nadal żywą tkanką, dzięki czemu możemy ocenić stan zdrowia oraz zdefiniować problemy zdrowotne na wczesnym etapie rozw