fresh-flowers-galore.com
0982.808.471 Bán bơm nước thải hố móng Tsurumi LH637,bơm 37kW
0982.808.471 Chuyên cung cấp bơm chìm nước thải hố móng Tsurumi LH637, bơm chìm cho nhà máy cấp nước sạch, Bơm thủy lợi, CO CQ đầy đủ