fresh-flowers-galore.com
0975.376.282 Cấu tạo của bơm nước hỏa tiến – bơm nước giếng khoan
Cấu tạo của bơm nước hỏa tiến – bơm nước giếng khoan - Máy bơm nước hỏa tiễn có 2 phần cấu tạo chính : Động cơ (Motor ) hay Buồng bơm kết nối với motor.