folksom.no
Folksom er nominert til Næringsprisen 2019 - folksom.no
Folksom er en av 5 nominerte til Næringsprisen 2019. Poenget med prisen er å synliggjøre det gode næringslivet i regionen vår.