fitrahalhajj.my
Perihal Dam (Denda) Umrah
Dam ialah denda yang dikenakan kepada Jemaah yang mengerjakan umrah kerana meninggalkan perkara-perkara yang wajib, melakukan perkara-perkara yang dilarang, sama ada dilakukan secara sengaja, tidak sengaja atau kerana tidak tahu. Mengikut pendapat ulama Mahzab Syafie, satu dam bersamaan dengan seeko