fitrahalhajj.my
29 TATACARA MELAKSANAKAN UMRAH (100% SUNNAH)
29 TATACARA MELAKSANAKAN UMRAH (100% SUNNAH) Pertama Jika seseorang itu hendak melaksanakan umrah, dianjurkan untuk dia mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi sebagaimana seseorang itu mandi junub, memakai wangi-wangian yang terbaik (jika ada) dan memakai pakaian ihram. Kedua Pakaian ihram