fdb.nu
PRESS-STOPP! - Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
Dyslexirörelsen, dvs vi i FDB, Svenska Dyslexiförbundet och Svenska Dyslexiföreningen har tillsammans skapat nio punkter vi vill synliggöra efter höstens debatt kring hjälpmedel i skolan.