exsys.se
Svenska Tågkompaniet
NSBKonvertering, Används för att föra över Tågkompaniets bokföring till NSB (Norges statsbaner).