exsys.se
RG Marknadspartner
Bokningssystem för RG Marknadspartner. Systemet är utvecklat i Microsoft.Net och består av en webbportal som används för att kunderna ska kunna boka uppdrag via webbportalen samt följa uppdragsstatus. Portalen används även av personalen på RG för att se schema, tidrapport och återrapport