europeana.eu
Umelecký smalt - Europeana Collections
Pojem umeleckého smaltu:Samotným pojmom smalt v súčasnej dobe označujeme rôznorodé povrchy, ktoré sa však od seba odlišujú zložením a taktiež spôsobom ich využívania. Smalt je v podstate určitá vzácna vrstva vytvorená na povrchu kovov, ktorá vzniká čiastočným alebo úplným roztavením (teplota nad 424 stupňov Celsia), sklovitá, skrehnutá...