europeana.eu
Kiri William Davy Inn'ile
Äraütlus J. Rodman Wrake autogrammi asjus