europeana.eu
Nem, nem, soha!; Posl. J. Liška
Odlomek iz knjige Dežela se nacionalizira. O madžarski manjšini na Češkoslovaškem. Z uvodom o o avtorju