europeana.eu
Interieur stijlkamer uit de oudheidkamer van de stichting "De Oude Pôlle" te Hollum-Ameland - Oosterlaan
Interieur stijlkamer Ameland. De betegelde kamer met vuurplaats. Links een pronkkastje en een klaptafel