europeana.eu
Observationes Miscellaneas Ad Literas Carol. V. Imperat. Qvibvs Res, A Lvdovico Com. Pal. Rhen. Interrege Gestas, Ratas Habvit Disp. I
Praeside Mich. Henr. Gribnero D