europeana.eu
Синодик (Борилов синодик, Палаузов препис)
Трима писачи: търновски устав с наклонено вдясно писмо, л. 1а-62б, 21 реда на страница; полуустав, попгерасимово писмо, л. 63а–102б, 21 реда на страница; гръцки минускул, л