europeana.eu
Práva městská Království českého a Markrabství moravského spolu s krátkou jich summou od M. Pavla Krystyana z Koldína
Vyd. 5. Upravil Josef Jireček