europeana.eu
Skål
Skål av trä, omålad, halvsfärisk