europeana.eu
Dalmålning
Huvudliggaren: "Dalmålningar, 5 trasiga fragment, papp, i färger, på ett par rester av bibelspråk; fr. Bodarna, Sollerö sn, Dalarna. G[åva] 6/10 1937 av Brus Anna Andersdotters i Bodarna sterbhus, ...