europeana.eu
Dannemora gruva
Dagbrottet "Storrymningen". Akvarellerad pennteckning av Elias Martin från 1780-1800