europeana.eu
Kristianopels kyrka, Helig Trefaldighet
Gråstensmur i kallmur