europeana.eu
Bildkonst
Björkviks gamla kyrka, teckning från 1707. Litt: Robert Mörner, Björkvik en sörmlandssocken, sid 157-179