europeana.eu
FOTOGRAFI
Från utgrävningarna i Pompeji 1875. En man liggande på sidan, stort fotografi. Tillhör Adolf Andersohns samling