europeana.eu
Portrait of Cornelis de Koningh, Director of the Rotterdam Chamber of the Dutch East India Company, elected 1649
Portret van Cornelis de Koningh, gekozen in 1649. Buste in ovaal naar rechts. Onderdeel van een reeks portretten van de bewindhebbers van de Rotterdamse Kamer van de Verenigde Oost-Indische Compagn...