europeana.eu
Portrait of Adriaen Besemer, Director of the Rotterdam Chamber of the Dutch East India Company, elected 1642
Portret van Adriaen Besemer, gekozen in 1642. Buste in ovaal naar rechts. Onderdeel van een reeks portretten van de bewindhebbers van de Rotterdamse Kamer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, ...