europeana.eu
Madonna and Child
Madonna met kind. Maria met het zegenende Christuskind staande op haar schoot