europeana.eu
Zondige jongeren letten niet op tijd en kansen; Imprvdentes serò sapivt, svamq deplorat amentiam; Emblemen over tijd en het benutten van kansen; Typus occasionis in quo receptae commoda
De vijf zondige jongeren zingen een lied terwijl de duivel op de muziek danst. Een andere duivel vangt de wind met een net, een nutteloos tijdverdrijf. De personificaties Tijd en Kans zijn nergens ...