europeana.eu
De opwekking van Tabita door de apostel Petrus
Rondom het doodsbed van Tabita (soms ook Dorkas genoemd) staan de apostel Petrus en de vroegere metgezellinnen van Tabita. Petrus bidt en wekt haar zo weer tot leven