europeana.eu
Fotoreproductie van een schilderij, voorstellende een portret van John Smith
Find out more on Europeana