europeana.eu
Stereoscoop
Het voorwerp is in het inventarisboek omschreven als "Stereoscoop van Wheatstone met een portefeuille teekeningen". Het geheel is in 1841 gekocht voor f. 6,-