europeana.eu
Friherre Schering Fredriksson Rosenhane; porträtt
Midjebild i oval. Hänvisas i tidigare dok till SPA Index II, 689: 1) D.v