europeana.eu
Havaju melodija
Uz etiķetes nav norādīts dziesmas izpildītājs A. Vinters