europeana.eu
Novi list, god. 3 (1926), br. 246
Novi list, Sušak. Broj izašao 24. listopada 1926