europeana.eu
Taigadô gafu
Història de l'objecte: Adquirit durant l'expedició del Museu Etnològic al Japó, realitzada entre els mesos d'agost i setembre de 1964, sota la direcció d'August Panyella Gómez, director del Museu E...