europeana.eu
Rijeka - Pomorska akademija
Razglednica na kartonu, standardiziranog formata poštanske dopisnice. Fotografija reproducirana tiskarskom tehnikom